การแต่งงานแบบจีนในภูเก็ต

การแต่งงานแบบจีนในภูเก็ต

การแต่งงานแบบจีนในภูเก็ต เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าสาวและครอบครัว ให้มีความมั่นใจในการครอบครองดูแลเจ้าสาว ด้วยการทาบทาม สู่ขอ หมั้นหมาย “ผ่างเต๋”(การเชิญญาติผู้ใหญ่จิบน้ำชา) และ“เวียนสาดเวียนหมอน”(พิธีส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องนอน)  มีอึ่มหลาง(แม่สื่อ)และ“แม่การ”เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ  สมัยก่อนคู่สมรสมักไม่เคยเห็นหน้ากัน กว่าจะถึงวันแต่งกินเวลาเป็นเดือนเป็นปี  ปัจจุบัน(2552) ได้มีความพยายามฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้น มีการประยุกต์พิธีการ เครือญาติเจ้าบ่าวจะจุดประทัดเคลื่อนขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาวเพื่อเชิญเจ้าสาวไปจัดพิธีผ่างเต๋ ณ สถานที่อันควรตามที่ได้ตกลงไว้  มีกลุ่มดนตรีนำด้วยเสียง“ตีต่อตีเช้ง”จากฆ้องจีนและปี่จีนกลายเป็นสำนวนคำหมายถึงการแต่งงาน ขันหมากประกอบด้วย ฮวดหนา(ตะกร้าจีนขนาดเล็ก)ใส่เงินทองของมีค่าแหวนหมั้น และเสี่ยหนา(ตะกร้าจีนขนาดใหญ่)บรรทุกรถหรือหาบ ภายในใส่อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ชุดน้ำชา ธูปเทียน เครื่องหอมเซ่นไหว้  เมื่อถึงบ้านเจ้าสาว จึงมอบให้อึ่มหลางดำเนินการมอบให้ฝ่ายเจ้าสาว เจ้าบ่าวนั่งหล่างเชี้ย(รถลากหรือรถเก๋ง)พัวเกี๋ย(เพื่อนเจ้าบ่าว)คอยช่วยทำหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นพิธีกรบอกขั้นตอน เมื่อถึงบ้านเจ้าสาว จุดประทัดบอกฤกษ์อีกครั้ง ฝ่ายเจ้าสาวจะจัดเด็กรอรับเจ้าบ่าวเข้าบ้านประกอบพิธี พิธีกรจะประกาศชื่อญาติเชิญมารับน้ำชา  บ่าวสาวจะใช้ผ้าเช็ดหน้ากวาดที่นั่งเป็นการเชิญญาตินั่ง แล้วช่วยประคองถาดน้ำชาส่งให้ญาติ  ญาติจิบเสร็จก็ส่งคืนพร้อมให้อั่งเปา  ญาติที่ประสงค์อวยพรก็กระทำในช่วงนี้