เครื่องขันหมากหมั้น

เครื่องขันหมากหมั้น

ขั้นตอนในพิธีแต่งงานแบบไทยการแต่งงานแบบไทย   หลายคนคงเคยได้ยินแต่ขบวนขันหมากแต่ง แต่จะมีคนที่รู้และไม่รู้ว่ามีขันหมาก สำหรับพิธีหมั้นด้วย ซึ่งพิธีหมั้น ก็เหมือนกับเป็นการประกาศให้รู้ว่า ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบด้วย และในขบวนขันหมากหมั้น จะมีขันใส่หมาก และขันใส่ของหมั้น  เครื่องขันหมากหมั้นก็จะประกอบไปด้วย  ขันใส่หมาก  โดยในขันใส่หมากก็จะมีหมากดิบ 8 ผล พลู 4 เรียง (เรียงละ 8 ใบ) หรืออาจใช้ มากกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่นค่ะ ขอแค่ให้เป็นจำนวนเลขคู่ และ ขันใส่ของหมั้น ซึ่งในยุคสมัยก่อน มักจะเป็นทองรูปพรรณ เครื่องเพชรพลอย สร้อยต่างหูกำไล หรือแหวนทองมรดก จากบรรพบุรุษ ห่อไว้ด้วยผ้าหรือกระดาษสีแดง ให้เรียบร้อย สวยงาม ก่อนบรรจุ ลงในขัน แต่สำหรับสมัยนี้ เมื่อเปิด ผ้าแดงออกมาก็จะมีแต่ธนบัตรล้วนๆ หลายปึกเรียงซ้อนกัน ก็นับว่าเข้าทีเหมือนกัน ค่ะ ส่วนสำหรับ  ขันประกอบ มีการเพิ่มขันที่สามเข้าไปเพื่อเป็นขันประกอบโดยบรรจุใบเงินใบทอง ถุงเล็ก ถุงน้อยที่ใส่ข้าวเปลือก ข้าวตอก ถั่วเขียว และงา (เป็นจำนวนคู่) ซึ่งจัดไว้เพื่อเอาความหมาย เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความงอกงามในวันข้างหน้า ส่วนขันใส่หมาก ขันใส่ของหมั้น ขันใส่ข้าวเปลือก ถั่วงา และใบเงินใบทอง ทั้งหมดจัดแต่งอย่างประณีต อาจมีการเย็บใบตองจับจีบ ประดับด้วยมาลัย ดอกรักและบานไม่รู้โรยแล้วคลุมด้วยผ้าอย่างดีให้เรียบร้อยสวยงาม

Comments are closed.